Actie Dent logo

Privacy en disclaimer

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via (www.ActieDent.nl) en haar sub-domeinen:

actiedent.be, actiedent.eu, wiedent.be, actie.dental, actiedent.dental, print.dental, 3dprint.dental, dutch.dental, webshop.dental, tandtechniek.dental, tandenkies.dental, ecosym.dental.nl, promotion.dental, groothandel.dental, actiedent.com, tandendepot.nl, 3dprothese.dental, 3dprothese.eu, 3dprothese.be, wiedent.nl en crm-backup.nl verder: Website(s)

ActieDent BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG. Onze contactgegevens zijn:

ActieDent BV
Industrieweg 8
5066XJ Moergestel
013 511 0033
info@ActieDent.nl

ActieDent BV respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website(s) en de daarop aangeboden diensten.

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG. Middels dit Privacy Statement wil ActieDent BV u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website(s). Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

<5>Welke gegevens verzamelen wij?

ActieDent BV verzamelt in principe geen persoonsgegevens, maar ontvangt die mogelijk wel van u als u ons via het contactmailadres, zijnde; info@actiedent.nl, vragen stelt of verzoekt om nadere informatie over producten en dienstverlening.

Cookies van toepassing op website(s)

Deze websites maken daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

ActieDent BV hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

ActieDent BV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. ActieDent BV zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners. Derden-dienstverleners van toepassing ActieDent BV kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten voor de levering van onze producten en diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door ActieDent BV via haar Website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@actiedent.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt ActieDent BV u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ActieDent BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in juni 2018. Wanneer ActieDent BV wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2018.